رفتار خود را با دکتر هک کنید اندرو هوبرمن – GABRIELLE REECE

[ad_1]

به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در برنامه امروز ، عصب شناس نابغه استنفورد ، دکتر. اندرو هوبرمن. ما در مورد تأثیرات مثبت استرس ، روزهای او به عنوان یک اسکیت سوار بی جهت صحبت می کنیم و بله ، حتی این شلوارهای هوشمند سعی می کنند کار را بفهمند ، و تعادل بین زندگی و زندگی را دوست داشته باشند. دکتر هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر مرد کار خارق العاده ای انجام می دهد. او مهمانی است که باید بارها و بارها با او صحبت کنم تا در مورد انسانها و پاسخهای ما صحبت کند. لذت ببرید!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید