UnitedHealthcare پوشش Aduhelm را به دنبال Medicare محدود می کندUNitedHealthcare پوشش بیمه Aduhelm را در تمام برنامه‌های بهداشتی خود محدود می‌کند و می‌گوید که طبق سیاست‌های جدید این شرکت، این دارو “اثبات نشده است و از نظر پزشکی برای درمان بیماری آلزایمر ضروری نیست، زیرا شواهد کافی از اثربخشی وجود ندارد”.

پزشکانی که قصد دارند Aduhelm را به بیماران UnitedHealthcare بدهند، باید از اول ژوئن تأییدیه قبلی شرکت بیمه را دریافت کنند. بیماران همچنین باید در یک کارآزمایی بالینی تأیید شده باشند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید