UnitedHealthcare انسولین 0 دلاری، Epi-Pens را ارائه می‌کند، اما فقط برای برخی از اعضانسال آینده، UnitedHealthcare برنامه‌های بهداشتی را برای کارفرمایان ارائه می‌کند که برای پنج داروی حیاتی – انسولین، اپی نفرین، گلوکاگون، نالوکسان و آلبوترول – هیچ پرداخت مشترک یا هزینه‌ای ندارند، اما این تخفیف‌ها فقط برای کمتر از یک چهارم تضمین می‌شوند. عضویت UnitedHealthcare در حال حاضر.

اخبار مربوط به این طرح ها درست زمانی منتشر می شود که شرکت مادر UnitedHealthcare، UnitedHealth Group، درآمد و سود خود را در سه ماهه دوم گزارش کرد که انتظارات وال استریت را بر باد داد. سود خالص 5 میلیارد دلاری یونایتد هلث دومین سود بزرگ سه ماهه آن بود که تنها در سه ماهه دوم سال 2020، زمانی که بیماری همه گیر منجر به تأخیر در مراقبت های گسترده شد، شکست خورد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید