STAT+: چقدر بالاست؟ تحلیل ها نشان می دهد که قیمت داروهای تازه راه اندازی شده سالانه 20 درصد افزایش یافته استدر مورد تورم صحبت کنید.

در بحبوحه نگرانی مداوم در مورد هزینه های داروهای تجویزی، یک تحلیل جدید نشان می دهد که میانگین قیمت راه اندازی یک دارو سالانه 20 درصد از 2115 دلار در سال 2008 به 180007 دلار در سال 2021 افزایش یافته است. ویژگی های داروهای فردی، قیمت ها 11 درصد در هر سال افزایش یافت.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…