STAT+: قاضی فدرال پرونده پزشک را که استدلال می کرد قانون صورتحساب غافلگیرکننده خلاف قانون اساسی است، رد کردیک قاضی فدرال حکم داده است که قانون فدرال که بسیاری از انواع صورت‌حساب‌های پزشکی غافلگیرکننده را غیرقانونی می‌کند، حقوق قانونی جراح نیویورک را نقض نمی‌کند.

این تصمیم که چهارشنبه شب توسط قاضی آن دانلی در ناحیه فدرال شرقی نیویورک صادر شد، حمایت های صورت حساب را برای بیماران دست نخورده نگه می دارد و تلاش برای کشتن قانونی را که از حمایت قاطع دو حزبی در کنگره برخوردار بود، خنثی می کند.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…