STAT+: شرکت‌های دارویی باید برای داروهای خاصی که خارج می‌شوند، بازپرداخت Medicare را آغاز کننداز سال آینده،شرکت‌های داروسازی باید برای هر مقدار داروی استفاده نشده که در ویال‌های تک دوز عرضه می‌شود، به مدیکر بازپرداخت کنند.

این مأموریت در داخل دو حزب قرار داشت لایحه زیرساخت سال گذشته تصویب شد و در روز پنجشنبه مدیکر این ماده جدید را به عنوان بخشی از گسترده تر خود اجرا کرد قانون سالانه که پرداخت های پزشکان را برای سال 2023 به روز می کند.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…