STAT+: ردیاب فناوری سلامت Q3: 11 رویداد مهم صنعت و بحث برای تماشااین نیمه اول سال برای شرکت‌های فناوری سلامت بود.

بودجه‌های مخاطره‌آمیز فراوانی که قبلاً برای شرکت‌های بهداشتی وجود داشت، همچنان در حال کاهش است و تعداد فزاینده‌ای با چالش‌های قانونی و نظارتی بی‌سابقه‌ای مواجه هستند. Teladoc، پیشگام مراقبت مجازی، که با خرید بی‌سود Livongo دچار مشکل شده است، به دلیل گمراه کردن سرمایه‌گذاران مورد شکایت قرار گرفته است. Cerebral، یک شرکت آنلاین که عملاً مواد کنترل‌شده از جمله Adderall را تجویز می‌کرد، تحت تحقیقات دوگانه کمیسیون تجارت فدرال و آژانس مبارزه با مواد مخدر برای شیوه‌های بازاریابی و تجویز خود قرار دارد.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…