STAT+: درمان Caribou CAR-T با حمایت علم برنده نوبل، بهبودی سرطان خون را در اولین داده‌ها نشان می‌دهد.Caribou Biosciences روز پنجشنبه گفت که درمان با سلول T ویرایش شده توسط CRISPR باعث بهبودی کامل در چهار بیمار از پنج بیمار مبتلا به لنفوم سلول B پیشرفته شد – اولین داده کارآزمایی بالینی که از شرکت بیوتکنولوژی که توسط برنده جایزه نوبل بنیانگذار جنیفر دودنا به دست آمده است.

نتایج مطالعه مقدماتی است، اما حضور Caribou را در میان گروهی از داروسازانی که از فناوری‌های ویرایش ژنوم برای مهندسی انواع مختلف سلول‌های ایمنی در درمان‌های ضد سرطان استفاده می‌کنند، ثابت می‌کند.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…