STAT+: آمازون جاه طلبی های بزرگی در مراقبت های اولیه دارد. وان مدیکال تنها آخرین بخش از طرح آن استوقتی صحبت از مراقبت های اولیه به میان می آید، One Medical به سختی اولین سواری آمازون است.

در زمانی که غول فناوری این خبر را اعلام کرد که چنین بود خرید وان مدیکال در روز پنج‌شنبه، قبلاً به‌طور تهاجمی آنچه را که به عنوان یک خلبان مراقبت‌های اولیه برای کارمندان منطقه سیاتل آغاز شده بود، گسترش داده بود. آمازون دو شرکت مراقبت اولیه مختلف – Care Medical و Crossover Health – را برای کمک به گسترش خدمات خود به تمام 50 ایالت استخدام کرده است.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…