Medicare می توانست میلیاردها دلار از طریق داروخانه جدید مارک کوبان پس انداز کندآدر اواسط خشم فزاینده نسبت به هزینه داروها، یک تحلیل جدید نشان می‌دهد که اگر آژانس فدرال داروهای ژنریک را مستقیماً از داروخانه آنلاینی که اخیراً توسط سرمایه‌گذار میلیاردر مارک کوبان راه‌اندازی شده بود، خریداری می‌کرد، Medicare می‌توانست میلیاردها دلار صرفه‌جویی کند.

به طور خاص، Medicare می‌توانست تا 3.6 میلیارد دلار در سال 2020 پس انداز کند – یا 37٪ از 9.6 میلیارد دلاری که برای 77 دارو از 89 داروی نسخه‌ای مختلف هزینه شده است. این فرض بر این بود که برنامه مراقبت های بهداشتی حداکثر مقدار را برای هر نسخه یا یک عرضه 90 روزه خریداری کرده است. شرکت دارویی Mark Cuban Cost Plus هیچ گونه صرفه جویی در 12 داروی ژنریک دیگر ارائه نکرد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید