FTC مدیران سود داروخانه و نقش آنها در هزینه های دارو را بررسی خواهد کردآپس از ماه‌ها بحث، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده به اتفاق آرا به بررسی چند تن از بزرگترین مدیران مزایای داروخانه‌ها، مجموعه‌ای از شرکت‌های پشت صحنه که نقشی بزرگ، اما کمتر درک شده در هزینه داروهای نسخه‌ای دارند، رأی داده است.

این کاوش چندین روش بحث برانگیز را بررسی خواهد کرد که به این واسطه‌های صنعت داروسازی که به‌عنوان پایه‌های اصلی زنجیره تامین دارویی پیچیده عمل می‌کنند، کانون توجه شدیدی قرار داده است. از طریق موقعیت منحصر به فرد خود، مدیران مزایای داروخانه کمک می کنند تا تعیین کنند کدام داروها تحت پوشش بیمه های سلامت تجاری هستند و قیمت هایی که در دفاتر داروخانه ها پرداخت می شود، از جمله موارد دیگر است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید