Bolognese – بچه های ناسالم


پرش به دستور پخت

این یک دستور غذای مورد علاقه در خانه من است. با وجود اینکه این دستور پخت بزرگ است، باقی مانده غذای من همیشه در عرض چند روز خورده می شود. من دوست دارم که حتی اگر این سس آرام پز است و کمی زمان می برد، سس من واقعا مورد قدردانی و دوست داشتن خانواده ام باشد. این دستور غذا خانواده من را به آشپزخانه می آورد. من دوست دارم آن را تا آخر هفته درست کنم تا همه بتوانند آخر هفته از غذاهای باقی مانده لذت ببرند و من بتوانم با پخت کمتری استراحت کنم.

نکته ای در مورد دستور تهیه، پاستا در غذا گنجانده نشده است، من برای پسرم ماکارونی پروتئینی و برای شوهرم پاستا پاپاردل سنتی درست می کنم.


امتیاز: 5 از 5

.