AbbVie توسط یک گروه تجاری به دلیل “پرسه زدن استراتژیک” نماینده فروش در بیمارستان مورد سرزنش قرار می گیرد.مندر یک قسمت شرم آور برای AbbVie، این شرکت توسط یک گروه تجاری صنعت داروسازی بریتانیا به دلیل اینکه ظاهراً از “سرگردانی استراتژیک” توسط یکی از نمایندگان فروش خود که به امید مواجهه با ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی متعدد از بیمارستان بازدید کرده بود، توبیخ شد.

این حادثه سوالاتی را در مورد اینکه تا چه حد شرکت به اندازه کافی به این موضوع پرداخته است. و مرجع قانون عمل داروهای تجویزی – بازوی خودتنظیمی انجمن صنعت داروسازی بریتانیا – تصمیم گرفت که AbbVie در حفظ استانداردهای بالای مورد انتظار از شرکت‌ها شکست خورده و قوانین رفتار صنعت را زیر پا گذاشته است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید