7 دلیل عالی برای افزودن میوه اژدها به رژیم غذایی


روده شما خانه حدود ۱۰۰ تریلیون میکروارگانیسم مختلف از جمله بیش از ۴۰۰ نوع باکتری است.۲۰).

بسیاری از محققان بر این باورند که این اجتماع از میکروارگانیسم ها می تواند بر سلامت شما تأثیر بگذارد. مطالعات انسانی و حیوانی عدم تعادل در روده را با شرایطی مانند آسم و بیماری قلبی مرتبط دانسته اند.۲۱).

با توجه به اینکه میوه اژدها حاوی پری بیوتیک است، به طور بالقوه می تواند تعادل باکتری های خوب را در روده شما بهبود بخشد.۲۲).

پری بیوتیک ها نوع خاصی از فیبر هستند که باعث رشد باکتری های سالم در روده می شوند.

مانند همه فیبرها، روده ها نمی توانند آن را تجزیه کنند. با این حال، باکتری های روده می توانند آنها را هضم کنند. آنها از فیبر به عنوان سوخت برای رشد استفاده می کنند و شما از مزایای آن بهره مند می شوید.

به ویژه، میوه اژدها به طور عمده رشد دو خانواده از باکتری های سالم را افزایش می دهد: باکتری های اسید لاکتیک و بیفیدوباکتری ها.۲۲، ۲۳، ۲۴).

مصرف منظم پری بیوتیک ها می تواند خطر عفونت در دستگاه گوارش و اسهال را کاهش دهد. به این دلیل که پری بیوتیک ها رشد باکتری های خوب را تشویق می کنند، که محققان معتقدند می توانند باکتری های بد را از بین ببرند.۱۳، ۲۵).

به عنوان مثال، یک مطالعه بر روی مسافران نشان داد که افرادی که قبل و در طول سفر پری بیوتیک مصرف می کردند، اسهال مسافرتی کمتر و شدیدتر داشتند.۱۳).

برخی مطالعات همچنین نشان می دهد که پری بیوتیک ها ممکن است علائم بیماری التهابی روده و سرطان روده بزرگ را کاهش دهند. متأسفانه، این یافته ها متناقض هستند (۱۳، ۲۵).

اگرچه بسیاری از تحقیقات روی پری بیوتیک ها مطلوب است، تحقیقات در مورد فعالیت پری بیوتیک میوه اژدها به مطالعات لوله آزمایش محدود شده است. تحقیقات بیشتری برای تعیین تأثیر واقعی آن بر روده انسان مورد نیاز است.

خلاصه

میوه اژدها می تواند باعث رشد باکتری های سالم در روده شود که با سلامت دستگاه گوارش مرتبط است.Source link