استراتژی ملی ورزش جوانان health.gov

[ad_1]

استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف آن متحد کردن فرهنگ ورزش جوانان ایالات متحده در اطراف یک دیدگاه مشترک است: روزی که همه جوانان فرصت ، انگیزه و دسترسی به ورزش را خواهند داشت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید