ما در حال استخدام یک مدیر عملیات فروش هستیم!

درباره ما: Rock Health Inc. یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر و خدمات مشاوره ای است که به سلامت دیجیتال اختصاص دارد. ما از هر دو طرف بازار برای سلامت دیجیتال حمایت می‌کنیم – تامین مالی کارآفرینان سلامت دیجیتال و مشاوره به شرکت‌های سازمانی، با هدف نهایی تسریع پذیرش مقیاس‌پذیر فناوری‌های پیشگامانه در مراقبت‌های بهداشتی. به … ادامه