عضو آوریل Skip Jenkins از One Loudoun

[ad_1]

TFE مایل است به عضو ماه آوریل ما Skip Jenkins از One Loudoun تبریک بگوید. Skip یک عضو اصلی OL است که حتی قبل از باز شدن به TFE می پیوندد. وی اشاره کرد که اولین بازدید وی از TFE با کلاه ایمنی در اطراف ساختمان همراه با معاون توسعه تجاری ما ، جیسون کانگرلو ، بود. اسکیپ سفر فیزیکی خود را در دهه 1970 با پدرش آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها همگام باشد …

قلم

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید