Bolognese – بچه های ناسالم

پرش به دستور پخت این یک دستور غذای مورد علاقه در خانه من است. با وجود اینکه این دستور پخت بزرگ است، باقی مانده غذای من همیشه در عرض چند روز خورده می شود. من دوست دارم که حتی اگر این سس آرام پز است و کمی زمان می برد، سس من واقعا مورد قدردانی … ادامه