سلام تغذیه سالم – آن را با انگور شیلی تازه نگه دارید!

*این پست توسط انجمن میوه های تازه شیلی حمایت می شود چه کسی میوه های تازه را دوست ندارد؟ چگونه کسی می تواند مقاومت کند آب نبات طبیعت? میوه به طور طبیعی شیرین، سرشار از فیبر و سرشار از مواد مغذی است… چه چیزی را دوست ندارید؟! اخیراً من وسواس زیادی داشتم انگور. آنها یک … ادامه