18 رویداد حرکت سهام برای تماشااچپیش از این، کارت امتیازی بیوتکنولوژی STAT، دفتر کل رویدادهای بیوتکنولوژی در حال حرکت سهام، برای سه ماهه سوم است:

بازخوانی از آلنیلام داروسازی مطالعه فاز 3 APOLLO-B یکی از بزرگترین کاتالیزورهای کارآزمایی بالینی سال است. این مطالعه در تلاش است تا استفاده از داروی تداخل RNA تایید شده Onpattro Alnylam را گسترش دهد تا گروه بزرگتری از بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی آمیلوئیدوز ترانس تیرتین یا ATTR-CM، یک بیماری قلبی پیشرونده ناشی از تجمع یک پروتئین سمی را در بر بگیرد. APOLLO-B نیز با توجه به عدم قطعیت های مطرح شده در سال گذشته که یک مطالعه مشابه انجام شده توسط BridgeBio نتایج منفی ارائه کرد، دارای ریسک بالایی است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید