100 قانونگذار از HHS خواستند از قوانین بحث برانگیز فدرال برای مبارزه با قیمت بالای دارو استفاده کندآ گروهی متشکل از 100 قانونگذار فدرال از دولت بایدن می خواهند تا از مقررات بحث برانگیز قانون فدرال برای کاهش قیمت داروهای تجویزی استفاده کند و همچنین از خاویر بسرا، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده خواست تا جلسه ای برای بحث در مورد این موضوع داشته باشد.

در نامه‌ای به Becerra، قانون‌گذاران درخواست‌ها را از دولت برای استناد به حقوق راهپیمایی یا قانون فدرال دیگری به نام بخش 1498 تکرار کردند. هر دو رویکرد به دولت فدرال اجازه می‌دهد از حق ثبت اختراع چشم پوشی کند و توسط دانشگاهیان و گروه‌های مدافع حمایت شده است، اما دولت هیچ یک از این تاکتیک ها را در میان فشارهای صنعت داروسازی دنبال نکرده است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید