یافتن سر یک موجود شاخکدار در اقیانوس آرام / ویدئوبه گزارش سلام نو؛ فیلمی جدید درباره موجودی عجیب شاخک‌دار در اعماق Aدریای آرام همچنین ثبت شده است محققان آیا با این سوال مواجه شده اید که آیا این موجود حیوان جدیدی است؟

شاخک های این موجود حدود 40 سانتی متر طول و به آرواره های دو متری آن متصل است.