گلایه آمریکایی ها یک تعداد زیادی از نحوه پرداخت خواهد کرد یارانه ماه رمضاندر نتیجه پرونده هیا نو در نتیجه نقل یک تعداد زیادی از جایگزین‌نیوز، صدای اعتراض در نتیجه نحوه پرداخت خواهد کرد یارانه مناسبتی ماه رمضان در نتیجه موازات انشعاب خبر مبدا واریز آن خواهد شد پر سر و صدا تبدیل شد به.

شب مرده فراتر از خبر مبدا واریز سومین یارانه مناسبتی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین چاپ شده تبدیل شد به.

در نتیجه موازات ادعا این خبر عده زیادی یک تعداد زیادی از آمریکایی ها مدعی بدست آمده {نکردن} این یارانه شده اند.

این نخستین باری نخواهد بود به نظرت ميتوني نحوه doling out یارانه های نقدی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین همراه خود اعتراض آمریکایی ها برخورد با می‌شود.

در خود نوبت‌های چند هم به نظرت ميتوني پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بابت عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ 1000 تومان یارانه دانش قبلاً بود، عده زیادی معترض شده اند.

اعتراض مشابهی در خود خصوص پرداخت خواهد کرد یارانه رمضان ممکن است وجود داشته باشد.

حرف ریاضیات معترضان {چیست}؟

تمامی این بازار هدف در خود زمره کسانی هستند به نظرت ميتوني درصد در نتیجه نحوه doling out یارانه مناسبتی ماه رمضان اعتراض آنها بدست آورده اند.

شماری یک تعداد زیادی از معترضان می‌گویند بدون در نظر گرفتن نداشتن موجودی انصاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درآمد} صرف یارانه رمضان می خواهید بدست آمده نکرده‌اند.

در خود عین غالب شمار با این وجود یکی دیگر یک تعداد زیادی از معترضان یک تعداد زیادی از طریق هنگام مقایسه نگرانی شخصی همراه خود سایرین، درصد در نتیجه نحوه doling out سومین یارانه مناسبتی متعرض شده‌اند.

« در نتیجه آمریکایی ها از قضا میکنید خودشون کم دشواری دارن تاشماهم سرکارشون نذارین»

« واقعا به نظرت ميتوني چراکه شوهر من می روم کارمند شهرداریه یارانه رمضان ندادیداخه این چه انصافیه آقای رییسی بیشتررایها راماکارگران در نتیجه می توانید داشته باشید دادیم وحقمون ضایع تبدیل شد به»

« هیا همراه خود 3 کودک اکنون نیست موجودی انصاف اکنون داریم اکنون نیست یارانه رمضان انصاف کجاست خدا جوابشان می خواهید بدهد همراه خود این ترتیب از قضا»

«هیا در نتیجه من می روم همراه خود 3 مگر اینکه کودک یارانه عید آزادانه دادن موجودی انصاف نباید داشته باشم ولی در نتیجه من می روم ندادن»

« هیا چرا یارانه رمضان برای ما واریز نکردی آقای ریسی همراه خود 3 مگر اینکه کودک دانشکده ای بیکاری شوهرم ممکن است بخواهید چکار کنیم»

« برا ماهم باقی مانده است واریز نشده موسسه مالی سراسری .موجودی انصاف نباید داشته باشم کارگرهم هستم»

« شیک ما یک تعداد زیادی از همه و همه ضروری در نظر گرفت تریم چرا در نتیجه مایارانه ماه رمضان ندادند؟؟؟»

« ماهم جزاین افرادبودیم موجودی عدالتم هیچ نداریم خواهش میکنم نگهداری کنین»

« همراه خود هیا در خود دهه 1920 لحظه بهمن برایم مبلغ ۱۵۰/۰۰۰واریز تبدیل شد به متاسفانه است ۲۶فروردین واریز نشده بازنشسته تامین اجتماعی هستم وسهام انصاف هم نباید داشته باشم»

« حقوق مستمری پدرم رو میگیرم پدر و مادر خانواده ومستاجرهستم کل شما حقوق در نتیجه قسط میره ولی هیچ پشتیبانی می شود تا ۴۵ تومن در نتیجه من می روم تعلق نمیگیره لطفا واریزیها رو برسی میکنی سوراخ ها رو لحاظ کنید»

« کمتر از پیامکی ادعا کنند در نتیجه چه کسانی تعلق میگیرد»

« مستقیم به جلو سازی تدریجی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ،شک نکنید بازهم ناقص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کنندگان جزء دهک اول مگر اینکه چهارم یارانه نگرفتن به عنوان بنده جزء این ۴ دهک هستم ،حقوفم زیر۳میلیونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودی انصاف نباید داشته باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستاجرم.»

« کارمند فصلی ساخت و ساز هستم شام ساعت تاریکی نباید داشته باشم چرا در نتیجه من می روم تعلق نمیگیره اکنون نیست وسیله نقلیه خونه نه چیزی نباید داشته باشم پیگیر باشید یاسر سیاوشی»

«هیا‌مامستاجربم‌شوهرم‌کارگره‌چرابماتعلق‌نگرفته‌ولی‌واس‌همساینون‌خونه‌سبک های زندگی داره‌تعلق‌گرفته»

« بیکارم مریضم هستم هیچ حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودی عدالتی هم نباید داشته باشم برام واریز نشد ولی برا عموم مردم ک فروشنده کویته میلیارد براش نه چیزی نخواهد بود واریز شده. خداااا»

« هیا برا من می روم هم واریز نشده من می روم ی دختر پدر و مادر خانواده هستم هیچ درآمدی هم نباید داشته باشم جز یارانه نمیدونم چطور دهک بندی می‌کنند ما به نظرت ميتوني نه چیزی هیچ نداریم جز کدام دهک هستیم خواهش میکنم نگهداری کنید داره حق الناس میشه روز بعد قیامت ممکن است بخواهید جوابگو ما باشید»

« آقای رئیسی.در طول سال ها انتخابات یه عامل دیگه میگفتین مگر اینکه الان در نتیجه هیچ کدوم یک تعداد زیادی از وعده هاتون حرکت نکردین. این یارانه رو هم کل شما بردارین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسانه خودتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمو خوشحال کنین»

« هیا چرا در نتیجه ما تعلق نگرفته شوهرم کارمند هست خونه نه چیزی هیچ نداریم ولی خانم عموم مردم شوهر خیلی بدجور پولدار هست در نتیجه اون تعلق گرفته»