گروه های مافیایی مواد مخدر باید از بین بروندبه گزارش سلام نو به نقل از شفا آنلاین، نماینده رشت در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر بهداشت باید سازمان غذا و دارو را پاکسازی کند، گفت: تضاد منافع در غذا دیده می شود. و سازمان دارو».

«محمدرضا احمدی» نماینده رشت در شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: باندهایی در سازمان غذا و دارو هستند و باید پاکسازی شوند. در همین راستا به وزیر بهداشت هشدار داده ایم که هر چه سریعتر این سازمان را پاکسازی کند.

وی با بیان اینکه در بازار مواد مخدر مافیا وجود دارد، افزود: اگر مافیای مواد مخدر در بازار مواد مخدر وجود نداشت، جاهایی مانند ناصرخسرو وجود نداشت. بسیاری از داروها در داروخانه ها موجود نیستند، اما در بازار آزاد با قیمت های گزاف فروخته می شوند. این موضوع حاکی از وجود گروهی مجرمانه در حوزه پزشکی است.

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه در سازمان غذا و دارو تضاد منافع وجود دارد، تصریح کرد: وقتی یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو همزمان به عضویت هیات مدیره یک شرکت دارویی در می آید چیزی نیست. تضاد منافع. این یک تضاد منافع و خلاف قانون است که افراد دارای ذینفع در شرکت مسئول هستند.