گام FDA به سمت کاهش سطح نیکوتین در سیگار بسیار زود استدبلیواشینگتون – هنگامی که سازمان غذا و دارو روز سه شنبه اعلام کرد که در نهایت سطح تنباکو در سیگار را به سطوح غیر اعتیادآور کاهش می دهد، انجمن قلب آمریکا آن را “تاریخی” نامید. قانونگذاران قدرتمند این اقدام را تشویق کردند. نیویورک تایمز این اطلاعیه را در صفحه اول خود منتشر کرد و نوشت که این اقدام “ایالات متحده را در خط مقدم تلاش های جهانی ضد سیگار قرار می دهد.”

و در حالی که کاهش سطح نیکوتین در سیگار یک معامله بزرگ است، سازمان غذا و داروی آمریکا در این هفته تنها یک گام بسیار کوچک برای رسیدن به این هدف برداشت. و حتی پیش از این هم آن گام کوچک را برداشته است، هرچند با هیاهوی بسیار کمتر.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید