کنکور سراسری 1401 به تعویق افتاد؟


امیرحسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک حمایت از جوانان، مردم و خانواده گفت: نظرسنجی سراسری 1401 از 17 تا 20 تیرماه طبق برنامه زمان بندی شده برگزار می شود و به تعویق نمی افتد.

صبح چهارشنبه 8 تیرماه آزمون هنر، 18 تیر آزمون ریاضی و انسانی، 19 تیر آزمون تستی و 20 تیر آزمون زبان خارجی برگزار می شود.

145 هزار و 615 داوطلب در تیم آمار و فناوری، 574 هزار و 571 داوطلب در گروه آزمون و 412 هزار و 525 داوطلب در گروه جمعیت داریم و تعداد متقاضیان افزایش یافته و تعداد داوطلبان علوم تجربی نزدیک است. ما 161378 شرکت کننده در تیم هنری و 194951 داوطلب در زبان های خارجی داریم. در کنکور سراسری 915 هزار و 41 داوطلب زن و 574 هزار و 179 داوطلب مرد داریم.

آمار شرکت بانوان و آقایان در کنکور امسال

61 درصد نامزدها زن و 39 درصد مرد هستند.

برنامه اکران از ساعت 8 صبح آغاز می شود و درهای تمام مناطق از ساعت 7:30 صبح بسته می شود. بنابراین داوطلبان غسل تعمید باید در زمان برگزاری آزمون به خصوص در شهرهای بزرگ حضور داشته باشند.

تعداد دانش آموزانی که در آزمون سراسری 1401 شرکت می کنند در رشته ریاضی 28 درصد، در علوم سنجش 38 درصد، در زبان خارجی 13 درصد، در رشته هنر 11 درصد و در جمعیت 28 درصد است.

کمترین نسبت متقاضیان کنکور امسال مربوط به حوزه هنر با 161343 دانش آموز و بیشترین در رده آزمون با 574472 شرکت کننده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان