کمبود پرستار در بیمارستان های ماساچوست منجر به هزینه های چند میلیون دلاری می شودآ کمبود گسترده پرستاران در بیمارستان‌های ماساچوست در حال افزایش است، به طوری که تخمین زده می‌شود 5000 شغل خالی در سراسر ایالت و مؤسسات با خونریزی مواجه شوند زیرا مجبور به استخدام کارکنان موقت با نرخ‌های بسیار بالاتر هستند.

در ماه ژوئن، انجمن بهداشت و بیمارستان ماساچوست، یک نظرسنجی از 36 بیمارستان از 61 بیمارستان مراقبت های حاد ایالت انجام داد. بر اساس یافته‌های منتشر شده در این هفته، نرخ جای خالی پست‌های پرستاری نسبت به قبل از همه‌گیری بیش از دو برابر شده است و از 6.4 درصد در سال 2019 به 13.6 درصد در سال 2022 رسیده است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید