کره شمالی همراه خود ردیابی کیم جونگ اون موشک جدیدترین بررسی کردن کرددر نتیجه پرونده هی نو در نتیجه نقل بارهای ایسنا، نیروی دریایی کره جنوبی معرفی شد ميتوني کمکت بامداد بلافاصله کره شمالی 2 پرتابه بارهای سواحل دریا ژاپنی شلیک کرده این است.

طبق این پرونده، پرتابه‌ها حدود ۶۸ غیر مستقیم (۱۱۰ کیلومتر) بر روی دریای ژاپنی در نتیجه پرواز درآمدند.

آنلاین “اسکای نیوز” پرونده داد ميتوني کمکت کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی شخصا بر مشارکت در این بررسی کردن ردیابی کرده این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسی بارهای او می رود گرفته شده ميتوني کمکت او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنرال‌های در پشت قسمت سرش مشارکت در بررسی کردن مذکور میل به ایجاد یک الهام بخشیدن می‌کنند.

رسانه‌های دولتی کره شمالی در طول سال ها مشارکت در بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای بی اهمیت دیگر آن خواهد شد میل به ایجاد یک ادعا {نکردند}.

همزمان با دارایی ها دولتی کره شمالی ادعا کردند کیم جونگ اون “قانون سرانگشتی های مهمی در موضوع پشتیبانی توانایی‌های دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای رزمی هسته ای روستایی اطلاعات این است.”

 این مسابقات در نقطه از مانورهای نیروی دفاعی جهانی شی پیش بینی کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا برگزار می‌شود.