کاهش 25 درصدی قیمت نفتمحمدمهدی برادران درباره کاهش قیمت روغن خوراکی گفت: دستور کاهش قیمت روغن مایع و جامد به تمامی کارخانجات روغن کشی کشور ابلاغ شده و از شنبه هفته گذشته 17 مرداد ماه جاری اجرایی شده است.

وی گفت: تمامی کارخانه های روغن کشی کشور از روز گذشته 10 درصد قیمت روغن خوراکی را کاهش داده اند، برخی تولیدکنندگان در بازار رقابتی 20 تا 25 درصد کاهش قیمت داشته اند.

قائم مقام مدیرکل صنایع وزارت دفاع گفت: کاهش قیمت در تعرفه ها و قیمت های جهانی داشته ایم و اگر می خواهیم بازار رقابتی داشته باشیم همان طور که قیمت ها بالا می رود قیمت ها هم باید کاهش پیدا کند. “