کارشناسان هوش مصنوعی در مورد آینده آن در مراقبت های بهداشتی اشتیاق دارنددبلیواز آنجایی که پذیرش هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی گاهی کند و پر از دست انداز بوده است، سه کارشناس دانشگاهی هوش مصنوعی، از اموری، استنفورد و دانشگاه میشیگان، در طی یک میزگرد مجازی در روز چهارشنبه با STAT خوشبینانه در مورد کاربردهای آینده آن در پزشکی صحبت کردند. خبرنگار ملی فناوری کیسی راس.

آنها با آمیت کاوشال، دانشیار بالینی پزشکی در استنفورد، در مورد چگونگی ادغام هوش مصنوعی در جریان کار بالینی با تغییر جمعیت بیماران و استراتژی‌هایی برای اطمینان از اینکه عملکرد این فناوری در طول زمان کاهش نمی‌یابد، بحث کردند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید