چگونه می توانید زندگی خانواده های کارگری و بازنشستگان را بهبود بخشید؟


محمد حمزه ای معاون امور بین الملل سخنگوی خانه کار جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار محاسبه دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: افزایش دستمزد کارگران باید انجام شود. باشد هرگز سفره اش خالی نخواهد بود در شرایط فعلی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگانی که دخل و خرجشان کاهش یافته است برابر نیست. پس چگونه یک کارگر بازنشسته می تواند خانواده و درآمد کم خود را با حقوق کم مدیریت کند.

وی تنها راه جلوگیری از بدتر شدن وضعیت معیشتی خانواده های شاغل و بازنشسته را افزایش دستمزد متناسب با پیش بینی تورم سالانه و استفاده از اعلام دستمزد دانست و گفت: تورم روز به روز در حال افزایش است و تورم روز به روز در حال افزایش است. اما افزایش حقوق فقط یک بار در سال اتفاق می افتد و دقیقاً همین طور است. متاسفانه نرخ واقعی تورم در نظر گرفته نشده است.

حمزه ای با بیان اینکه قیمت کالاها در سال جاری 100 درصد افزایش یافته است، افزود: اگر دولت بر اساس قانون نسبت به افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان اقدام کند باز هم شکاف دستمزد در تورم بسیار بالاست. مثلا در کشوری مثل ترکیه دستمزدها در یک سال بر اساس تورم دو برابر شد. یعنی با تورم حتی قبل از تورم، دستمزد کارگران و بازنشستگان کشور بالا رفته است.

تورم مبتنی بر تورم بهترین راه برای مبارزه با تورم بالا است

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بهترین راه برای مبارزه با گرانی افزایش دستمزدها در قالب تورم است، افزود: برخی تصور می کنند افزایش دستمزدها در صورتی که هر کشور کمتر پرداخت کند و به کار توجه بیشتری داشته باشد باعث تورم می شود. سلامت و کار شایسته ثبات و انعطاف ایجاد کرده است و در عوض کشورهایی که این مسائل مهم را نادیده می گیرند نه اقتصاد باثباتی دارند و نه شغل ثابتی دارند.

وی تاکید کرد: در این سال‌ها با تاخیر در پرداخت حقوق کارگران مواجه بوده‌ایم که ناشی از عدم رعایت قانون کار است، وضعیت اقتصادی کشور مساعد برای افزایش دستمزد نیست و بسیاری از این کاستی‌ها به ضرر کارگران است. کلاس.”

بازنشستگان به طور متوسط ​​25 درصد افزایش حقوق می خواهند

معاون امور بین الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون افزایش حقوق 1401 شورای عالی کار باید در مورد حقوق بازنشستگان اعمال شود، خاطرنشان کرد: حقوق. و حقوق بازنشستگان مانند کارگران رعایت نمی شود. در حال حاضر علاوه بر مفاد قانون، حقوق بازنشستگان افزایش نیافته و 25 درصد به طور مساوی بدهکار هستند.

وی گفت: دولت اعتبارنامه رسمی شورای عالی کار یکی از مهمترین ارکان نظام و کمیته اجرایی تصمیم گیری حقوق و سایر سطوح را لغو و با تصویب 10 درصد سایر حقوق ها، انتقاداتی را در پی داشته است. بازنشستگان افزود: 10 درصد تصمیم آسانی برای دولت بوده است، اما آسیب زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می کند.

معاون وزیر امور خارجه خانه کار جمهوری اسلامی گفت: متأسفانه عدالت اشتغال در کشور مناسب نیست، جایی که برآوردها نادرست است، طبقه کارگر جزو طبقات پایین جامعه محسوب می شود و شکاف طبقاتی که جامعه روز به روز بیشتر می شود. در روز

حمزه ای در ادامه با انتقاد از خروج ارز 4200 تومانی گفت: در شرایطی که بسیاری از اتحادیه های صنفی مانند خانه کارگر نسبت به خروج ارز 4200 تومانی هشدار داده اند، با صدور بیانیه ای مبنی بر اینکه فقرا به شدت از این موضوع متضرر خواهند شد، متاسفانه بی توجهی شد. .

وی گفت: دولت اعلام کرده است که قیمت چهار قلم مرغ، تخم مرغ، شیر و روغن در اعطای یارانه بسیار بالا خواهد بود اما به یکباره شاهد افزایش قیمت بیش از 3 هزار قلم کالا بودیم.

معاون امور خارجه خانه کارگر جمهوری اسلامی تاکید کرد: دولت باید بسته های حمایتی را برای مبارزه با گرانی و کمک به اقشار آسیب پذیر علاوه بر افزایش دستمزد اختصاص دهد. در شرایط اقتصادی کنونی که قیمت ها روزانه در حال افزایش است، کارگران و کارگران نمی توانند در شهرهای بزرگ زندگی کنند.

وی افزود: امروز فرصتی است تا دولت و مجلس از کارگران و بازنشستگان حمایت کنند. با افزایش تورم، دستمزد فعلی با سطح زندگی فاصله زیادی دارد و دولت باید سعی کند شرایط اقتصادی را کنترل کند تا دستمزدها کارایی خود را از دست ندهد.

منبع: باران