چگونه خوردن آجیل می تواند به کاهش وزن کمک کند


بافت و محتوای فیبر بالای آجیل به این معنی است که اگر آجیل آسیاب نشده یا کاملا جویده شود، بخش خوبی از روده هضم نشده عبور می کند.

در عوض، در روده ها تخلیه می شود. در نتیجه برخی از مواد مغذی مانند چربی جذب نمی شوند و در عوض در مدفوع از بین می روند.

این یکی دیگر از دلایل مفید بودن آجیل برای کاهش وزن است.

در واقع، مطالعات نشان داده اند که پس از خوردن آجیل، میزان چربی از دست رفته از طریق مدفوع ۵٪ تا بیش از ۲۰٪ افزایش یافته است.۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶).

این نشان می دهد که بسیاری از چربی موجود در آجیل حتی توسط بدن شما جذب نمی شود.

جالب اینجاست که نحوه فرآوری آجیل می تواند تاثیر زیادی بر میزان جذب مواد مغذی مانند چربی داشته باشد.

به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که میزان چربی دفع شده در مدفوع با بادام زمینی کامل (۱۷.۸٪) بیشتر از کره بادام زمینی (۷٪) یا کره بادام زمینی (۴.۵٪) بود.۳۵).

بو دادن آجیل همچنین می تواند جذب مواد مغذی آنها را افزایش دهد.۳۷).

بنابراین، جذب چربی و کالری از آجیل ها در صورت مصرف کامل به احتمال زیاد کمترین میزان را دارد.

خلاصه:

مقداری از چربی موجود در آجیل به خوبی هضم نمی شود و در عوض از طریق مدفوع دفع می شود. کاهش چربی احتمالاً پس از مصرف آجیل کامل بیشتر است.Source link