پیدا شدن جسد زن توسط ماهیگیران بندرلنگه + آیا کشتن امکان پذیر است؟ / فیلمبه گزارش سلام نو، معاون بنادر و دریانوردی بنادر غرب هرمزگان گفت: صبح روز 15 خردادماه صیادان بومی جسد را که در پتو پیچیده و به لنگر بسته بودند از آب خارج کردند. در آن

خداداد پلشی با عنوان اتهام قتل، افزود: طلا و جواهرات و جسد احتمال سرقت را بسیار کاهش داده است.

وی خاطرنشان کرد: جسد برای اقدامات بیشتر و اقدامات قانونی در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار گرفت و پرونده در حال رسیدگی است.

معاون دریانوردی و بنادر بندر غرب هرمزگان ادامه داد: تعداد کشته شدگان 48 تا 72 ساعت قبل برآورد می شود.

پلاشی گفت: با توجه به سابقه کار و متورم شدن دمای بدن و آب گفته می شود حدود 48 تا 72 ساعت از مرگ این زن می گذرد.