پس از حکم سقط جنین، بیوتکنولوژی‌هایی که داروهای ضد بارداری تولید می‌کنند، تلاش خود را دوچندان می‌کننداسAN DIEGO – از سن دیگو تا نیوجرسی، بیوتکنولوژی‌هایی که در حال توسعه اشکال جدید کنترل بارداری هستند، می‌گویند که پس از لغو رو در مقابل وید، این تلاش‌ها را دو برابر می‌کنند – حتی در حالی که حکم دادگاه عالی آینده پیشگیری از بارداری را مخدوش کرده است.

شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا زمان‌بندی تحقیقات را تسریع کنند، بیمه‌گرها را تحت فشار قرار دهند تا محصولات تایید شده را پوشش دهند، و برای توسعه و ارائه همه چیز از پیشگیری از بارداری زنانه بدون هورمون تا پیشگیری از بارداری مردانه تلاش می‌کنند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید