پرداخت حقوق بازنشستگان آغاز شد


سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در راستای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش مزایای بازنشستگی سال 1401 در سازمان تامین اجتماعی و اطلاعیه قبلی در خصوص شکاف پرداختی خردادماه، افزایش حقوق خردادماه از امروز آغاز می شود. و در چند روز آینده در سراسر کشور تکمیل شد.

همچنین مستمری بگیرانی که واریزشان به حساب‌های خارج از بانک تامین اجتماعی واریز می‌شود، حداکثر تا 30 خرداد ماه حقوق و مابه‌التفاوت را دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است فرآیند پرداخت این ماه نیز همانند روند عادی و لیست حروف الفبا از 19 خرداد آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین مابه التفاوت افزایش مستمری فروردین و اردیبهشت در تیر و مرداد پرداخت می شود.

منبع: سازمان ایمنی جامعه