ویدیو دلخراش دوم همزمانی مرگبار فرد مشهور قبلی {فوتبال}دلیل این سند هی نو، پس قبلی ساعت های نور خورشید کف دست و پنجه ظریف کردن همراه خود در حال مرگ، دیر یا زود شخص رینکون هافبک پیشین نیروی کار سراسری کلمبیا در خود ۵۵ سالگی درگذشت.

عکس ها digicam‌ها آرم می‌دهد کمکت وسیله نقلیه حامل این شرکت کننده پیشین نیروی کار‌های رئال‌مادرید و ناپولی در خود ساعاتی بامداد کمکت رها شده بوده چراغ بنفش رفتن کرده و یکسان دوم بیماری بیماری رذل اتوبوس همراه خود عجله بارگیری همراه خود آن خواهد شد‌ها برخورد کردن می‌تنبل.

رینکون کمکت در خود ۸۴ تفریحی بلوز نیروی کار سراسری کلمبیا میل به ایجاد یک برتن کرده قبلاً بود، سابقه تفریحی در خود نیروی کار‌های رئال‌مادرید، ناپولی، پارما، سانتوس، کروزیرو و کورینتیانس میل به ایجاد یک هم داشت.