وضعیت سلامتی «جواد خیانی» چگونه است؟به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، مدیر گروه ورزشی شبکه سه سیما حال جواد خبانی را خوب توصیف کرد و در عین حال گفت: «اخبار منتشر شده از وضعیت او رسانه ای است. “

میشم فضلعلی مدیر تیم ورزشی شبکه سه در گفت وگویی درباره وضعیت جسمانی جواد خبانی گفت: خدا را شکر زنده است و مشکل خاصی وجود نداشت.

وی در عین حال تاکید کرد که جواد خبانی سالم و سلامت است و اخبار منتشر شده از وی ساخته رسانه هاست.

در ساعات گذشته خبری مبنی بر وضعیت جسمانی جواد خبانی (مجری و روزنامه نگار تلویزیون) در فضای مجازی منتشر شده است.