پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه در نتیجه خبر آزادسازی دارایی ها بلوکه شده ایراندر نتیجه پرونده سلامتی نو، سعید خطیب‌زاده در خود به خود نشست خبری اعلام کردن کرد: فقط در مورد خبر آزادسازی پول نقد‌های بلوکه شده اطلاعی هیچ نداریم. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای می خواهید تائید نمی‌کنیم.