همه گیر کووید-19 مقاومت ضد میکروبی را در سراسر ایالات متحده تسریع کردآربر اساس گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، مقاومت به داروها برای مبارزه با ابر میکروب ها در طول همه گیری به طور قابل توجهی بدتر شده است، به طوری که مرگ و میر و عفونت ناشی از چندین پاتوژن جدی در سال اول بحران حداقل 15 درصد افزایش یافته است.

با این حال، افزایش نرخ برای برخی عفونت ها بسیار بیشتر بود. به عنوان مثال، 78 درصد جهش در میان افراد آلوده به اسینتوباکتر، یک باکتری گرم منفی وجود داشت. افزایش 60 درصدی بیماری قارچی به نام کاندیدا اوریس و افزایش 32 درصدی عفونت های ناشی از یک باکتری گرم منفی دیگر به نام انتروباکترال. این عفونت ها و سایر عفونت ها به آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد قارچ مقاوم هستند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید