هشدار؛ فرصت های کاهش زمین در مناطق 18 و 19 تهرانبه گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران وضعیت کاهش اراضی در مناطق 18 و 19 پایتخت را خطرناک توصیف کرد.

تخریب زمین وضعیتی است که به عنوان بمب ساعتی برای زیرساخت های شهری در بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران پنهان شده است. به گفته کارشناسان شهری، اگر فکری برای جلوگیری از تقویت سطح فرونشست تهران نشود، در آینده ای نه چندان دور شاهد ظهور فروچاله های ناگهانی در سطح شهر و آسیب دیدن تاسیساتی مانند تیر چراغ برق، شهری خواهیم بود. و راه آهن شهری خطوط و آسفالت ما جاده ها و بسیاری از زیرساخت های شهری دیگر در پایتخت خواهیم بود.

کارشناسان شهری نیز معتقدند پدیده فرونشست زمین می تواند با آسیب رساندن به پی ساختمان ها از مقاومت ساختمان های شهر در برابر زلزله بکاهد.

علاوه بر این، کاهش تهران می تواند در درازمدت آسیب قابل توجهی به خطوط آب، گاز و برق شهری وارد کند و مشکلاتی مانند قطعی برق، ترکیدگی لوله های آب و یا نشت گاز در لوله های زیرزمینی را به همراه داشته باشد.

این در حالی است که اثرات تخریب زمین را نمی توان به راحتی جبران کرد و برآوردهای زمین شناسی نشان می دهد که احیای دشت فرسوده حداقل 50000 سال زمان نیاز دارد.

در حال حاضر با وجود اینکه میزان ذوب در شهر و دشت های اطراف تهران بسیار متفاوت است، اما آخرین آمار رسمی سازمان زمین شناسی کشور نشان می دهد که میزان ذوب در دشت های اطراف تهران بین 17 است. و 24 سانتی متر در سال. اگرچه میزان کاهش در سطح شهر به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی تهران کمتر از این عدد است.

رایج ترین مناطق انقباض چیست؟

نکته مهم دیگر این است که بیشترین فرونشست زمین در دشت های اطراف پایتخت به ویژه در جنوب غربی تهران بزرگ رخ داده است و گسترش این فرونشست در سطح شهر تهران سایر مناطق جنوب غربی شهر را تحت تاثیر قرار داده است. . سرمایه ای که در این وضعیت وخیم در معرض دید قرار گیرد. به این ترتیب بررسی های سازمان زمین شناسی نشان می دهد که مناطقی مانند جنوب شهریار، شرق شهریار، جنوب شرقی شهریار، اطراف اسلامشهر، حوالی احمدآباد مستوفی، جنوب تهرانسر، جنوب شهر استقلال و مناطق اطراف نسیم شهر. یکی از مهمترین مناطق حاشیه تهران بزرگ است که بیشترین میزان کاهش را به ثبت رساندند.

در همین رابطه مهدی بابایی نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن تایید بالا بودن میزان فرونشست زمین در جنوب غرب تهران گفت: بیشترین میزان کاهش زمین در جنوب غرب تهران بزرگ است. . ، یعنی در محدوده شهر تهران و در مجاورت شهریار. اتفاق می افتد که سالانه بیش از 20 سانتی متر کاهش در این منطقه به ثبت رسیده است، اما در شهر تهران به دلیل بافت خاک پایین پایتخت، سطح کاهش اراضی کمتر از این میزان است.

وی افزود: با توجه به اینکه میزان فرونشست در جنوب غرب تهران بزرگ که در محدوده تهران است بیشتر از سایر مناطق اطراف پایتخت است، بیشترین میزان فرونشست در جنوب غرب پایتخت یعنی مناطق 18 و 19، داخل شهر تهران. به گونه ای که وضعیت فرونشست زمین در این مناطق از تهران خطرناک تلقی می شود اما در سایر مناطق محدوده شهر تهران شاهد وضعیت خطرناک فرونشست زمین نبوده ایم.

ضرورت بازیافت آب های سطحی برای کاهش فرسایش خاک در شهر تهران

بابایی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب برای جلوگیری از تخریب اراضی تهران تاکید کرد و گفت: اگر در نظر بگیریم که بخشی از آب شرب پایتخت و آب مورد نیاز شهری در منابع زیرزمینی یافت می شود. قطعاً در مصرف آب آشامیدنی و یا استفاده از آب در منابع اصلی صرفه جویی بیشتری می شود – شهر از مواردی مانند آبیاری فضای سبز، میزان برداشت از سطح آب زیرزمینی کاهش می یابد و میزان کاهش شهر تهران نیز کاهش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: در حال انجام طرحی در شورای شهر تهران هستیم که شهرداری موظف به استفاده مجدد از آب های سطحی برای مصارف آب شهری از جمله آبیاری فضای سبز است چرا که اکنون یک حجم زیادی از آب جاری در نهرها و رودخانه های تهران به خارج از شهر هدایت می شود و ما از آن استفاده مفیدی نمی کنیم.

وی بار دیگر تاکید کرد: طرح الزام شهرداری به استفاده از آب های سطحی تهران تا یک ماه آینده در جلسه علنی شورای شهر ارائه می شود. ما معتقدیم با اجرای این برنامه بخش زیادی از استفاده از آب های زیرزمینی در امور شهری پایتخت کاهش می یابد که می تواند به کاهش سطح کاهش اراضی تهران کمک کند. زیرا در صورت تصویب این طرح، شهرداری موظف است بخشی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را با استفاده از فرآیند بازیافت تامین کند و به این ترتیب برداشت آب از چاه های تهران به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

لزوم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی جنوب پایتخت

بابایی درباره دیگر مزایای طرح الزام شهرداری به بازیافت آب های سطحی شهر تهران توضیح داد: در حال حاضر شهرداری تهران از آب تصفیه خانه ها برای آبیاری فضای سبز، جمع آوری آب از چاه ها و توزیع آب پاک از طریق شبکه بزرگ لوله استفاده می کند. به مزارع ویژه ای منتهی می شوند که آب مورد نیاز برای آبیاری مناطق سرسبز تهران را تامین می کنند.

اما اگر شهرداری بتواند آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را با استفاده مجدد از آب های سطحی تامین کند و در عین حال هزینه انتقال آب از طریق شبکه لوله کشی را کاهش دهد، تصفیه خانه های اطراف پایتخت می توانند حجم زیادی از آب تولیدی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. . . به این ترتیب برداشت آب کشاورزی از چاه های مجاز و غیرمجاز واقع در دشت های حساس حاشیه شهر تهران نیز کاهش می یابد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه کاهش آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی در جنوب و جنوب غرب تهران نقش مهمی در تقویت سطح کاهش اراضی حوزه شهری پایتخت، مدیریت منابع آب دارد. استفاده کشاورزان این منطقه و کاهش حجم برداشت مستقیم آنها از منابع کشاورزی می تواند کمک زیادی به کاهش سطح فرونشست تهران کند.