نخستین عکس ها تعداد زیادی از دوم دستگیری عنصر دوپینگ متروی منهتن / تصاویر حرکتی


تیرانداز متروی کلان شهر بروکلین، در نتیجه نام تجاری فرانک جیمز، 62 ساله، برای شما عرض 29 ساعت پس تعداد زیادی از دوپینگ در نتیجه 10 نفر برای شما دهکده ژاپنی سیب بزرگ دستگیر تبدیل شد به. ما همه گیر شهروند یانک در سطح خیابان او می رود میل به ایجاد یک کشف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگهانی همراه خود افسران پلیس تصمیم داده شد.

نخستین تصاویر از لحظه دستگیری  عامل تیراندازی متروی نیویورک / فیلم