نتایج اولیه امیدوار کننده برای درمان های جدید CAR-T برای میلوماشیکاگو – سه شرکت نتایج آزمایش بالینی فاز 1 را در مورد درمان‌های جدید CAR-T برای مولتیپل میلوما در روز یکشنبه در انجمن انکولوژی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه کردند. هر کدام نوآوری‌هایی را در مورد نسل کنونی درمان‌های تایید شده CAR-T میلوما، ide-cel و cilta-cel ارائه کردند که نتایج امیدوارکننده‌ای – اگر زودتر – داشت.

سعد عثمانی، رئیس خدمات میلوما در Memorial Sloan Kettering، که روی هیچ یک از مطالعات کار نکرد، اما روی cilta-cel Janssen کار کرد، گفت: “دیدن داده های اولیه خوب است.” ما اکنون با خودروهای نسل دوم و سوم وارد می شویم زمان تولید سریعتر

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید