منافع اقتصادی ایران برای تیم مذاکره کننده بسیار مهم استبه گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه تاکید کرد: در گروه مذاکره کننده، منافع اقتصادی ایران از توافق، رعایت خطوط قرمز و حفظ انرژی صلح آمیز هسته ای، دانش و فناوری بسیار مهم است.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون 90 ماده ای شورای اسلامی به سوالات و ابهامات پیرامون اجرای قانون راهبردی مجلس و مذاکرات لغو تحریم ها پاسخ داد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر رئیس کمیسیون و آقایان نبوئیان، خزریان و بیگی نژاد به تشریح شبهات خود در خصوص پیش نویس توافقنامه وین پرداختند.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با ارائه گزارشی از روند مذاکرات در وین برای تمدید برجام، تاکید کرد: در گروه مذاکره کننده، منافع اقتصادی ایران در این توافق، رعایت خطوط قرمز و حفظ قدرت و فناوری صلح آمیز هسته ای است. . آنها بسیار نگران کننده هستند.