مصرف کنندگان نیز قربانی سقوط بازار سهام شدند


بورسان: در سال‌های اخیر تنوع درآمد شرکت‌هایی که با یک محصول معامله می‌کنند به سمت صفر گرایش پیدا کرده است که به شدت تحت تاثیر صعود و نزول بازار سرمایه این صنعت قرار گرفته است.
آیات صنعت سال گذشته با بحران مواجه شد. پس از اینکه شاخص کل بورس در مرداد ماه سال گذشته به اوج خود رسید، روزهای خوش کارگزاری ها در ایران نیز به پایان رسید. ادامه ریزش بورس باعث شده است که صنعت مصرف با چالش های مختلفی روبرو شود.

در برنامه شمارش معکوس به همراه مهدی کبری، مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات، آخرین وضعیت مورد توجه مصرف کنندگان در ایران را بررسی کردیم.