مصاحبه با بالاترین تنظیم کننده سرطان FDAOدر روز جمعه، ریچارد پازدور، مدیر مرکز عالی انکولوژی FDA، در رویدادی در نشست سالانه انجمن انکولوژی بالینی آمریکا با STAT گفتگو کرد.

چه موضوعاتی را پوشش می داد؟ چیزی که او به شرکت‌ها می‌گوید زمانی که نیاز به مصرف داروهای خود دارند، برای یک چیز: “اگر نور را احساس نکنید، گرما را احساس خواهید کرد.” پازدور گفت که مستقیماً در مورد تصویب سریع داروی بحث‌برانگیز آلزایمر، آدوهلم، اظهار نظر نمی‌کند، اما گفت که فکر می‌کند چنین تاییدیه‌هایی، بر اساس نقاط پایانی جدید، نیاز به بحث عمومی بیشتری دارد. در پی تصویب آدوهلم، پازدور برای دفاع از روند تصویب تسریع شده اظهارات عمومی کرده است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید