مشکلات Tigit Roche تشدید می شود و بحث های بیشتری را برانگیختسیهیکاگو – Roche قبلاً در مطالعه ای که شامل بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول کوچک بود، شکست ایمنی درمانی ضد TIGIT را که از نزدیک دنبال شده بود، اعلام کرده بود. اما جزئیات جدیدی که روز یکشنبه برای اولین بار فاش شد، نشان داد که این دارو به نام تیراگولوماب اصلاً فعالیتی ندارد و به سوالات در مورد آینده آن می‌افزاید.

در مطالعه ای به نام SKYSCRAPER-02، تیراگولوماب همراه با یک استاندارد مراقبت از دو دارو بدتر از بازوی کنترل عمل کرد. رژیم تیراگولوماب خطر پیشرفت تومورها را در مقایسه با درمان استاندارد به تنهایی، که شامل Tecentriq، مهارکننده ایست بازرسی PD-L1 در حال حاضر تایید شده Roche و شیمی درمانی بود، 11 درصد افزایش داد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید