مسائل مهم برای بازنشستگان آیا برابری حقوق بازنشستگان انجام می شود؟به گزارش سلام نو، روز یکشنبه (19 ژوئن) نشستی بین دولت، پارلمان و نمایندگان ‘انجمن بازنشستگان آفریقای جنوبی’ برای افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می شود.

در این نشست همچنین افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین اعتراضات این حزب به قوانین تراز دستمزد بررسی خواهد شد.

با گذشت 15 سال از اجرای قانون عدالت بازنشستگی، هنوز چالش های زیادی وجود دارد و طی یک دهه گذشته، اعتراضات و تجمعاتی در شهرهای مختلف در اعتراض به این قانون برگزار شده است. این تجمعات امسال در 16 شهر برگزار شد و همچنان ادامه دارد.

روز یکشنبه در تعطیلات رسمی اعلام شد که حداقل دستمزد 10 درصد افزایش می یابد و شورای کار افزایش 38 درصدی را تصویب کرد. البته این موضوع شامل بودجه 1401 نمی شود و عدم رعایت این قانون حداقل یازده سال است که منجر به تجمع و اعتراض بازنشستگان شده است. / فارس