لیلی دستور داد 61 میلیون دلار برای کوتاه کردن برنامه تخفیف داروی Medicaid بپردازدآپس از نزدیک به یک دهه مشاجره قانونی، الی لیلی توسط هیئت منصفه دادگاه فدرال به پرداخت 61 میلیون دلار به دلیل کوتاهی در برنامه تخفیف داروی Medicaid، آخرین موردی که در آن یک شرکت دارویی متهم به کم‌کاری در پرداخت‌ها شد، محکوم شد.

این شرکت متهم به عدم پرداخت تخفیف از سال 2005 تا 2016 و در نتیجه اظهارات نادرست به مراکز خدمات مدیکر و مدیکید ایالات متحده در مورد قیمت هایی بود که از توزیع کنندگان برای داروهای خود دریافت می کرد. هیئت منصفه تصمیم گرفت که لیلی عمداً تخفیفات کمتری پرداخت کرده است که منجر به زیان برنامه دولت فدرال و آژانس های Medicaid در 26 ایالت شده است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید