قانونگذاران از GAO می خواهند که مدیران سود داروخانه ها را در مورد نقش آنها در قیمت گذاری دارو بررسی کندآدر اواسط تشدید نظارت بر مدیران مزایای داروخانه، گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان از دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده می خواهند تا نقش این واسطه های بحث برانگیز در سیستم قیمت گذاری نامشخص دارو را بررسی کند.

در نامه‌ای در 17 ژوئن، قانون‌گذاران به سؤالات آشنای فزاینده‌ای در مورد تعاملات بین مدیران مزایای داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی، طرح‌های سلامت تجاری، برنامه‌های ایالتی Medicaid و داروخانه‌ها اشاره می‌کنند. موضوع، تخفیف‌ها و هزینه‌های مختلفی است که مدیران سود داروخانه دریافت می‌کنند، که به گفته منتقدان، علیرغم عدم شفافیت، به هزینه داروهای تجویزی می‌افزاید.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید