علت حادثه قطار یزد اعلام شد


میعاد صالحی درباره حادثه اخیر قطار مشهد – یزد در منطقه طبس بیان کرد: محل حادثه ریلی، محل تپه ماسه ای است. در همین راستا یکی از پیمانکاران بخش خصوصی در منطقه دارای کارگاه تعویض تراورس و جمع آوری شن و ماسه است که در روز حادثه تا ساعت 4:30 کارگاه تکمیل و پایان کارگاه اعلام و خط خطی می شود. پاک خواهد شد.

وی افزود: تا قبل از ساعت 05:20 در صورت وقوع حادثه قطار، یک خط گازوئیل از قطار باری عبور می کند.

سوال ما این است که چرا راننده بیل مکانیکی به ندرت بوم بیل مکانیکی را روی خط و قطار قرار می دهد؟ این حادثه باعث برخورد قطار با ماشین حفاری و شکستن شیشه قطار شد.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه وجود مانع مشابه بوده است، تصریح کرد: سرعت غیرمجاز قطارها نیز برای ثبت سرعت غیرمجاز در عرض ساختمان توصیه شده که احتمال وقوع تصادف پس از برخورد را افزایش می دهد. دستگاه.

متأسفانه تست هوشیاری راننده این بود که او آن را داشت

صالحی اضافه کرد: از راننده قطار و راننده غیر ماشینی برای زنده بودن آنها آزمایش شدند که مشکلی برای راننده قطار ایجاد نکرد اما متاسفانه تست راننده قطار مثبت شد و مکانیک همچنان در بازداشت به سر می برد تا ادامه یابد. . تحقیق و بررسی.

مدیر عامل راه آهن که تنها چند ماه است در این سمت حضور دارد، گفت: من وارث گذشته هستم. خط راه آهن بدهی زیادی دارد و منابع لازم برای آن در نظر گرفته نشده است، در حالی که بخش قابل توجهی از خط ریلی از فناوری بسیار پایینی برخوردار است.

صالحی افزود: بله، از تابلوهای ریلی فراتر رفته ایم اما دلیل آن کمبود منابع در طول سالیان گذشته است که امیدواریم با توجه وزیر راه و رئیس حمل و نقل مشکلات حمل و نقل ریلی برطرف شود. سازمان برنامه و سازمان بودجه.»

حدود ساعت 05:20 دیروز هنگام عبور قطار مسافربری مشهد – یزد از محدوده عباس آباد – ریزو در منطقه طبس، یک قطار با بیل مکانیکی کنار خط برخورد کرد و تصادف کرد.

بر اساس آمارهای تایید نشده، 17 نفر در این سانحه قطار کشته و 86 نفر مجروح شدند که بیشتر آنها از بیمارستان خارج شده اند.

منبع: فارس